Ανακοίνωση Υπουργείου Οικονομικών των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) για τους κλάδους που πλήττονται από την εξάπλωση του κορονοϊού.

Aνακοινώθηκαν από το Υπ. Οικονομικών στον παρακάτω σύνδεσμο οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται από την εξάπλωση του κορονοϊού, στους οποίους περιλαμβάνεται ο ΚΑΔ 5520 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
 

https://bit.ly/2UBk7Hl