Απρίλιος 2020

Μάρτιος 2020

ΦΕΚ 987 Β 22-3-2020 - Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας κύριων και μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας

Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 23

Φεβρουάριος 2020