Επικαιροποιημένες οδηγίες ΕΟΔΥ για ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα ταξιδιωτών

Επικαιροποιημένες οδηγίες ΕΟΔΥ για ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα ταξιδιωτών

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο.