Φεβρουάριος 2022

Ιανουάριος 2022

Επιπλέον μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19, για τον Ιανουάριο 2022

Δείτε το κοινό Δελτίο Τύπου των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στον παρακάτω σύ

Δεκέμβριος 2021

Νοέμβριος 2021

Οκτώβριος 2021

Ανακοίνωση του Υπουργείου Τουρισμού για αιτήματα πληρωμής των διατακτικών (vouchers) Ιουνίου, του Προγράμματος "Τουρισμός για όλους".

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε ανακοίνωση του Υπουργείου Τουρισμού για το Πρόγραμμα "Τουρισμός για όλους" προκειμ

Ιούλιος 2021

Ιούνιος 2021