Οκτώβριος 2021

Ανακοίνωση του Υπουργείου Τουρισμού για αιτήματα πληρωμής των διατακτικών (vouchers) Ιουνίου, του Προγράμματος "Τουρισμός για όλους".

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε ανακοίνωση του Υπουργείου Τουρισμού για το Πρόγραμμα "Τουρισμός για όλους" προκειμ

Ιούλιος 2021

Ιούνιος 2021

Μάιος 2021

Μάρτιος 2021